Posuzování vlivů na životní prostředí – rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Přeložka silnice I/13, Děčín – Manušice