Sdružení obcí Benešovska získalo dotaci na likvidaci Křídlatky na Benešovsku

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.