Svozový kalendář pro tříděný odpad na rok 2019

Tříděné odpady v zelených pytlích se sváží vždy v úterý sudého týdne v měsíci.