UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu k 15.12.2023.

Platbu za tento poplatek je možné provést hotově v pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo bankovního účtu 19-4822431/0100 pod variabilním symbolem 1345.

Upozorňujeme občany, aby provedli kontrolu svých plateb poplatku za svoz komunálního odpadu.

Kontaktní osoba:
Andrea Dolejšová – 412 589 809, dolejsovaa@benesovnpl.cz