UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA

Od 1. 1. 2024 dojde k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na částku 720 Kč za osobu na rok.
Žádáme tímto občany, aby si v souladu s touto změnou upravili platbu pro příští rok.