VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS

MPSV varuje před podvodnými SMS a e-maily.