Daňové přiznání za rok 2019

Po dohodě s Finančním úřadem nabízíme možnost odevzdat daňové přiznání.

Daňové přiznání lze vhodit v zalepené obálce do poštovní schránky města Benešov n.Pl. umístěné před vchodem na poštu.

Je nutné vyhotovit 1 x originál a 1 x kopii, uvést kontakt a nezapomenout podepsat!

Zajistíme předání na FÚ v Děčíně, kde je nyní omezený provoz a tvoří se dlouhé fronty.