Ničení městského mobiliáře

Vážení spoluobčané 

Poslední dobou se nám zde po městě rozmáhá takový nešvar. Krátké shrnutí: zničená nová autobusová zastávka u sídliště, která byla vyrobena na zakázku v nestandardních rozměrech tak, aby co nejvíce vyhovovala občanům. Dovezena byla až z Moravy a zajištění její instalace nebylo jednoduché. Zdevastovaný nový městský mobiliář, který má sloužit k odpočinku a pohodlí občanů. Neodpustitelné je i chování některých majitelů psů, kteří po svých mazlíčcích neodklidí jejich exkrementy a způsobují tak znečištění na většině chodníků, a dokonce i na úplně nové fasádě opraveného Objektu pro zájmové vzdělávání. Všechny opravy, modernizace, revitalizace a úpravy ve městě jsou prováděny právě pro Vás, aby se Vám ve městě líbilo, rádi jste tu trávili volný čas a cítili se ve městě dobře. Celá tato skutečnost nás velmi mrzí a především ty, kteří vložili mnoho úsilí a osobního volného času do toho, aby zde pro Vás mohlo být vybudováno něco hezkého. Celé město je již v tuto chvíli dobře kamerově zasíťováno a většinu viníků se nám, doufáme, podaří vypátrat. Řešením opravdu ale není mít kameru na každém rohu. Proto velmi prosíme zmíněné malíře a umělce, ať tímto způsobem krášlí zdi svého domu a neničí městský majetek. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří udržují ve městě pořádek. Snažíme se vybudovat co nejlepší místo k životu, ale bez Vaší pomoci to půjde jen velmi těžko.