Sociální služby poskytují pečovatelky s odpovídajícím odborným vzděláním. Komplexní domácí péči zajišťují zdravotní sestry, které mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.