INFORMACE - rekonstrukce mostu železničního nadjezdu v ulici Českolipská

1. září bude zahájena rekonstrukce mostu železničního nadjezdu v ulici Českolipská, v rámci rekonstrukce silnice č. 262/II. Intenzivně se snažíme získat informace a přesto, že se termín pomalu blíží, dosud nám nebylo sděleno, jakým způsobem bude zajištěna dopravní obslužnost. Město Benešov nad Ploučnicí v tomto případě nemá žádné pravomoci a rozhodnutí je věcí krajského úřadu, odboru dopravy. Dle předběžných informací od dopravního inženýra, je plánována celková uzavírka silnice 262/II a průjezd přes Sokolský vrch bude pouze pro místní a pro složky IZS. Jak bude zajištěna autobusová doprava, nebylo odborem dopravy KÚÚK zatím sděleno. Každopádně situace bude velikou komplikací nejen pro občany našeho města, ale všech z okolních obcí, kteří denně projíždí dotčeným úsekem. Uzavírka je plánována do konce tohoto roku. O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat.