Informace k rekonstrukci kanalizace na Sokolském vrchu

V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce kanalizace na Sokolském vrchu. 
Podle zástupce zhotovitele budou stavební práce zahájeny u čerpací stanice č. 1, umístěné před rodinným domem č.p. 326 v ul. Českolipská. Poté budou pokračovat po Českolipské ulici až k ulici Sokolský vrch. 
V ulici Sokolský vrch je naplánována úplná uzavírka komunikace s pohyblivým pracovním místem, které bude po cca 50 metrech.
Zhotovitel stavby zajistí v dostatečném časovém předstihu písemné informování (dopisem vhozeným do poštovní schránky) obyvatel lokality Sokolí vrch o postupu stavby a požádá je, aby si z uzavíraného úseku vyparkovali svá vozidla.
Zhotovitel stavby předpokládá, že by práce v lokalitě Sokolský vrch měly být dokončeny v půlce března.