Žádost o informaci - v rámci územního a stavebního řízení (4/2023)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 108.1 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 49.4 KB