Žádost o informaci - zákaz svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny (9/2022)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 62.5 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 263.9 KB