Žádost o informaci - poskytnutí investičních plánů (2/2024)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 125.9 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 255.6 KB