Akcionáři Severočeské Plynárenské a.s.

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím