Žádost o poskytnutí informací - dotazník pro obce (1/2020)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím