MĚSTO ČESKÁ KAMENICE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: sociální pracovník – case manager

Tajemník Městského úřadu Česká Kamenice
vyhlašuje v rámci projektu OPZ:
"Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici", reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016252"