Upozornění na splatnost závazků

Upozorňujeme občany na splatnosti závazků vůči Městu Benešov nad Ploučnicí.

Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu, ze psů, za hrobová místa, z uložených pokut

a dále nájemné z bytových a nebytových prostor a pronájem pozemků dle uzavřených smluv.

Žádáme tímto občany, aby upřednostnili výše uvedené platby bankovním převodem

na číslo účtu 19 – 4822431/0100, pod níže uvedenými variabilními symboly:

Poplatek za odpad – v.s. 1340 - 540 Kč/osoba (splatnost do 31. 5. 2021)

Poplatek ze psa – v.s. 1341 - (podle kategorie) 50, 100, 150 nebo 400 Kč. (splatnost do 31. 12. 2021)

Hrobová místa – v.s. 3632 - částka a splatnost dle smlouvy 

Pokuty – v.s. 2212 - částka a splatnost dle uložené pokuty

Nájemné z bytů – v.s. 3612 - částka a splatnost dle smlouvy

Nájemné z nebytových prostor – v.s. 3613 - částka a splatnost dle smlouvy

Nájemné z pozemků – v.s. 2131 - částka a splatnost dle smlouvy