Upozornění pro občany ke svozu bioodpadu - v úterý dne 31.3.2020 nebude proveden svoz bioodpadu.

Upozornění pro občany ke svozu bioodpadu

 Upozorňujeme občany, že vzhledem ke klimatickým podmínkám nebude dne 31.3.2020 proveden svoz bioodpadu. Náhradní termín je stanoven na 7.4.2020.

 Děkujeme za pochopení.