6.2.

2019

Doprava nejen pro seniory

Sociální služby poskytují pečovatelky s odpovídajícím odborným vzděláním. Komplexní domácí péči zajišťují zdravotní sestry, které mají Osvědčení k výkonu zdravotnického...